Ankieta dla absolwenta PMWSZ w OPOLU


Szanowna Absolwentko / Szanowny Absolwencie

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wzięcie udziału w prowadzonym przez Biuro Karier Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu monitorowaniu losów zawodowych absolwenta.

Badania, o których mowa są prowadzone w formie ankiety elektronicznej. Wyniki, jakie uzyskamy pomogą nam odpowiedzieć na pytania: Czy absolwenci naszej uczelni podejmują pracę zgodnie z profilem i poziomem wykształcenia; W jakim stopniu wykorzystują wiedzę i umiejętności zdobyte w czasie studiów.

Przedstawione przez Państwo opinie i uwagi będą niezwykle pomocne w dokonywaniu ewentualnych zmian w ofercie edukacyjnej naszej Uczelni tak, aby dostosować ją do oczekiwań i wymogów zmieniającego się rynku pracy.

Ankieta jest dobrowolną formą badania.

Jej wypełnienie polega na wskazaniu konkretnej odpowiedzi, co nie zajmie więcej niż 5 minut.

Jednocześnie chcemy zapewnić o poufności przeprowadzanych badań. Informacje, jakie uzyskamy będą prezentowane w formie zbiorczych zestawień i wniosków o charakterze ogólnym, wykorzystywane jedynie na potrzeby Uczelni.

Dziękuję za poświęcony czas.

JM Rektor PMWSZ w Opolu
Dr hab. Tomasz Halski